Thursday, September 18, 2014

In Times of Danger

Dear fellow Scouts and Scouters,
Once again, our society is in a crucial situation. Flooding is everywhere and the volume of the rain water due to the typhoon Mario is expected to rise further. I am praying that those among us who have a warm and safe place would open their doors to their neighbors in need and even to strangers. i am praying that we would be more generous to all people in need in emergency situation like this. A Scout is HELPFUL! Always be safe. God bless. den mar

Evening Prayer

May our Lord God always bless and protect us
Through this night...
...may He always watch over us while we are asleep
May He grant us peace as we rest in His loving arms
So that tomorrow we will see everything anew
Like a springtime, so full of hope
And like God Himself, so full of love. den mar

Baba Yetu (Our Father in Swahili)
http://www.youtube.com/watch?v=r6qi393Z7L8

Donating Blood

Dear fellow-Boy Scouts, Rover Scouts and Scouters,

Panahon na naman po ngayon ng dengue. Maraming nangangailangan na naman ng dugo. As Scouts, we keep ourselves mentally awake and morally straight and of course we really keep ourselves PHYSICALLY STRONG . Dahil ang mga Scouts ay HELPFUL, sana i-extend natin ang ating pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng regular na PAGDO-DONATE NG DUGO kada anim na buwan.

Isa ako sa naniniwala na ang dugo natin ang isa sa mga pinaka-HEALTHY dahil tayo ay palaging active at palaging masaya.

Who can donate blood?
You can donate blood if you…
- Are in good health
- Are between 16 to 65 years old (16 and 17 years old need parents consent);
- Weigh at least 110 pounds;
- Have a blood pressure between: Systolic: 90-160 mmHg, Diastolic: 60-100 mmHg; and
- Pass the physical and health history assessments.

Kung regular tayong makakapag-donate ng dugo, marami tayong maisasalbang buhay ngayon at sa hinaharap! den mar

http://www.redcross.org.ph/get-involved/give-blood/how-to-donate

Pagpapatawad

Tunawin Mo, Panginoon, ang galit
Na naghuhumiyaw sa lumuluha kong puso
Sa halip, gawin mo itong pag-ibig
Na bumubukal mula sa Iyo
Na magpapaliyab muli ng pag-ibig ko. denmar

Pagkamulat

dumarating din pala ang panahon
na ang taong hindi ko kayang mahalin
ay natutunan ko na ring mahalin
hindi dahil sa nagiging bulag ako
kundi dahil nakakakita na ang puso ko. den mar

Pagmamahal

kapag tayo ay nagmamahal,
kailangan din na maging kontento tayo sa minamahal natin.

tandaan nating lagi...
magkaiba ang mga statement na:
"i love you because i need you"
sa statement na:
"i need you because i love you."

'nangyayari ang hiwalayan at iwanan
kapag hindi na tayo 'kontento'
sa minamahal natin.' den mar

Thursday, September 11, 2014

Paglaya


Lumulubog na naman ang araw
Muli na namang nilalamon ng dilim ang sanlibutan
Unti-unti ko na namang nararamdaman ang lamig
At kalungkutan ng pangungulila dahil sa iyong pag-alis

Mag-isa na namang hihimlay sa katahimikan
Iisipin ng paulit-ulit ang naglahong ligaya
Mapapaluha kapag nasaling ang pusong nananabik...
...Ipagdadasal na lumayang ganap ang aking sarili.

den marSunday, September 7, 2014

Kasal

walang nagmamahal na hindi nasasaktan.
kung lagi ka lang naka-focus sa 'sakit na nararamdaman mo'
hindi mo magagawang magmahal ng totoo kasi wala namang pagmamahalan na walang isinasakripisyo.

kung ngayon pa lang ay super seloso or super selosa ka
mabuti pang huwag ka munang pumasok sa relasyon
kasi ang sobrang selos ay nakakamamatay
dahil pumapatay ito ng tiwala at nang relasyon

Thursday, September 4, 2014

Ikaw


Ang pinakamagandang nangyari sa akin
Ay noong makita Mo ako sa gitna ng aking kadiliman
At nang mayakap Mo ako sa gitna ng aking pangungulila
Naramdaman kong ka'ylan man ay hindi na ko mag-iisa. denmar

Panalangin para sa Pagtitimpi


Panginoon,
Parang sasabog na ako
Sa pagkakataong ito
Ang biyaya mong pasensya
Ay tila naubos na

Sagad na sagad na ako
Hindi ko na kayang magtimpi
Dahil dinudusta na ang pagkatao ko
Na nag-uugat lamang sa maling hinala
Na wala naman akong ganap na kinalaman

Nawa, Panginoon,
Kung pahihintulutan Mo po sana
Na baguhin mong ganap ang puso namin
Dahil wala naman akong matatakbuhan
Kundi Ikaw lang at wala nang iba

Bigyan Mo po nawa ako ng pag-asa
Na sa sakabila ng kadilimang ito
Habang pinapasan ko ang Krus Mo
Na makita ko sana ang liwanag Mo
Na ikatitiwasay ng napapagod kong puso

Tunawin Mo, Panginoon, ang galit
Na naghuhumiyaw sa lumuluha kong puso
Sa halip, gawin mo itong pag-ibig
Na bumubukal mula sa Iyo
Na magpapaliyab muli ng pag-ibig ko. Amen.

denmar

Monday, September 1, 2014

Metanoia


Panginoon,
Baguhin mo po ako
Upang ng sa gayon
Maibigay ko sa iyo ng buo ang aking buhay at puso

Nabatid ko na ngayon
Na madali akong maakit ng mundo
Dahil ang masamang pagkahumaling ay natural sa akin
Hindi ko po kayang baguhin ito
Kung kaya Kayo na po lubusang bumago

Samahan Ninyo po lagi ako kung saan man ako mapadpad
Punuin po ng Inyong Presensya ang puso kong nangungulila
Kung sakaling abutin po ako ngayon ng dilim ng kamatayan
Nawa'y kalugdan po Ninyo ang lahat ng mga pagpupunyagi ko
Kahit kalimitan ay bigo subalit lahat ng ito ay para sa Iyo. denmar


Sunday, August 31, 2014

Creativity

creative peoples create heaven out of hell. denmar

Sadness

When you are SAD...
always remember that you are not alone...
so don't choose the path to loneliness
but always choose to be with God
who always love you
from beginning till the end.

God bless you always. denmar

Contentment in Loving

kapag tayo ay nagmamahal,
kailangan din na maging kontento tayo sa minamahal natin.

tandaan nating lagi...
magkaiba ang mga statement na:
"i love you because i need you"
sa statement na:
"i need you because i love you."

'nangyayari ang hiwalayan at iwanan
kapag hindi na tayo 'kontento'
sa minamahal natin.' den mar

Love

'kapag tayo ay nagmamahal
hindi ito na nangangahulugan na
tinatanggap lang natin ang minamahal natin;
kundi nangangahulugan din ito na
ibinibigay din natin ang ating sarili sa minamahal natin.' den mar