Thursday, May 24, 2012

Panalangin sa Kawalang Pag-asa


Panginoon...
Sa panahong ako ay nanghihina
Bigyan mo po ako ng kalakasan
Tunawin nawa ng iyong pagmamahal
Ang lahat takot at agam-agam
Na nananahan sa aking kalooban

Bigyan mo ako ng pag-asa
Sa sitwasyong hindi ko makita ang kaliwanagan
Patatagin mo ang aking pusong nalulumbay
Upang patuloy na lumaban sa hamon ng buhay

Hayaan mong umiyak ako sa iyong harapan
Gaya ng isang batang takot na takot kapag nahihirapan
Upang maibulalas ng aking puso ang lahat ng aking hinagpis
Ang lahat ng aking hinaing
Ang lahat ng aking mga daing

Ikaw nawa ang aking maging lakas
Ang bawat hakbang ko'y maging hakbang mo na rin
Huwag mo akong iwan
Mga kamay ko ay iyong hawakan
Dahil sa iyong mga palad
Kumakapit ang aking mga kamay

Hipuin mo Panginoon
Ang mga pusong nais kong katukin
Turuan mo silang maging bukas-palad
Sa gaya kong nangangailangan
Nawa'y ang kanilang habag
Ay maging pag-ibig na dalisay
Na lundayan (pinagbubukalan) ng iyong pagpapala
Sa isang kapwa...
Sa isang buhay...

Ipaunawa mo sa akin
Ang mga bagay na hindi ko maunawaan
Sa kabila ng aking karamdaman
Kanlungin mo ako at iduyan
Ibalik mo sa aking pisngi
Ang ngiti at kaligayahan
Sa pagkakatanto ko ng higit na kayamanan
Nang niyakap ko ang iyong krus
Nang binalikat ko ang aking karamdaman...

===
go to a recollection:
http://denmar1978.blogspot.com/2013/04/one-week-on-line-recollection.html


Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: