Wednesday, August 20, 2014

Babang Luksa


tumahan ka na aking anak

mula sa iyong pagdadalamhati
at palayain mo na ako 
mula sa iyong pamimighati

natapos na ang unos
tumila na huling patak ng ulan
kinakailangan na tayong
magkalayo mula ngayon

isang dipa lamang 
ang sa atin ay namamagitan
sa magkabilang mundo 
ng daigdig ng buhay at mga patay

hayaan mo na ako mula ngayon
na tumahak sa aking landas
palayain mo na ako
at ibigay nang ganap sa Maykapal

darating din ang panahon
na tayo ay muling magkikita
magkakasamang muli
pero kailangan nating maghintay

ako ang namatay
at ikaw naman ang naiwan
kaya manatili kang buhay
na laging nagmamahal

may panahon sa lahat ng bagay
lumilipas din ang bawat pagluluksa
nais kong makita ka sa huling pagkakataong ito na masaya
na babaunin ko sa aking pagtawid sa kabilang buhay. 

denmar

No comments: