Sunday, August 31, 2014

Love

'kapag tayo ay nagmamahal
hindi ito na nangangahulugan na
tinatanggap lang natin ang minamahal natin;
kundi nangangahulugan din ito na
ibinibigay din natin ang ating sarili sa minamahal natin.' den mar

No comments: