Sunday, August 31, 2014

Contentment in Loving

kapag tayo ay nagmamahal,
kailangan din na maging kontento tayo sa minamahal natin.

tandaan nating lagi...
magkaiba ang mga statement na:
"i love you because i need you"
sa statement na:
"i need you because i love you."

'nangyayari ang hiwalayan at iwanan
kapag hindi na tayo 'kontento'
sa minamahal natin.' den mar

No comments: