Monday, January 12, 2015

Pagbabagong Loob

January 11, 2015
sa mass, after makinig ng homily ng Pari
napagtanto ko
na lagi pala akong nagku-kuripot sa pagbibigay sa Diyos
ang ibinibigay ko lang kasi
ay ang mga kasobrahan ng aking pagkatao
kapag may time lang tsaka magsisimba
kung may problema tsaka lang makaka-alala sa pagdarasal
pati sa mass offering din ay nadala ko ang attitude na ito
kasi, yung mga sobrang barya ko na nagpapabigat lang ng aking bulsa
ang aking pawang lagi na ibinibigay sa kanya
kung magbigay man ako paminsan-minsan ng papel
ay talaga namang kinukwenta ko agad
at kulang na lang isumbat ko ang lahat ng aking na-abuloy
sa mukha ng Panginoon na nakabayubay sa krus
natauhan lamang ako
nung tinanggap ko nang buong puso ang Panginoon
sa Hostiya na tinanggap ko sa aking dalawang mga kamay
kung saan nahawakan kong ganap ang Panginoon
na nagbigay ng Kanyang sarili ng buung-buo...
nang walang sumbat... nang walang pagtutuos
tahimik lamang at totoong nagmamahal
patawarin mo ako Panginoon,
dahil napakadamot ko pala
ang mga ipinagdadamot ko sa Iyo
ay ang lahat ng bagay na mayroon ako
na sa Iyo lang din naman nagmula. den mar

No comments: