Monday, January 12, 2015

Pagbabagong Loob

lumilipas ang panahon
ang umaga ay nagiging dapit hapon

ang masiglang katawan ay kumukupas
kasabay ng paglaho ng mga ala-alang lumilipas

isang araw uupo rin ako sa silyang de gulong (wheeled chair)
o tutuluyang hihiga sa kama dahil hindi na makabangon (paralyzed)

kaya ngayon, babaguhin ko ang buhay ko
magpapatawad at mas magmamamahal ako. den mar


January 12, 2015 

No comments: