Monday, August 31, 2015

Healing


June 26 · Edited · 
God, ibinibigay ko po sa Inyo ang lahat ng aking mga pasanin at mga kabiguan sa aking buhay. Patahanin mo ang mga pagluha ko... hilumin mo ang mga sugat ko. den mar

No comments: