Monday, April 30, 2012

Hangad ng Aking PusoHindi lahat ng bagay dito sa lupa ay makapaghihintay
Dahil lagi tayong nagkikipaghabulan sa sakit at kamatayan
Kung may magagawa lamang sana ako sa pagkakataong ito
Nawa'y maging pag-ibig ito para sa aking kapwa tao
Maibigay ko sana ang bagay na makakapagpaligaya ng iba
Na sa bandang huli sa akin ay higit na makapagpapalaya
Na maglalapit sa akin patungo sa Dyos Ama
Na siyang pinagbubukalan ng lahat ng aking mga biyaya...

Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: