Saturday, April 21, 2012

PagmamahalSa buhay na ito
Maaaring... totoo...
Mabibigo tayo sa paghahanap ng pag-ibig
Dahil walang pag-ibig ang mananatiling tapat
Sa isang pangako upang manatili
Dahil ang buhay ay may hangganan
Dahil ang buhay ay may wakas...

Kapag ikaw ay nabigong umibig
Lahat tayo ay nasasaktan
Kapag tayo ay nadapa, natinik, at nasugatan dahil sa pag-ibig
May pagkakataon sinisisi natin ang lahat
Nais natin silang makabahagi sa ating sakit na nararamdaman
Nais natin silang manatili sa ating piling hanggang tayo ay maghilom
Subalit ang bawat isa
Ay may kanya-kanyang landasing patutunguhan
May kanya-kanyang buhay na nais sundan
Kung saan tayo nagkasalubong, nagkatagpo
at kung saan nag-krus ang ating landas
Maaring ito na ang una
O ang huling pagniniig

Kung kaya,
Nais kong sulitin ang paglalaan ng sandali
Upang sa bawat paglisan
Masasabi kong
Tayo ay nasaling...
Isa-isang naglaan ng sandali
At pagdaka'y lumisan
Hanggang matagpuan natin ang ating mga sarili
Na mag-isa sa ating madilim na kinakatayuan
Kung saan nakatungtong
Ang ating mga paa...

Sa halip na pasasalamat
Galit ang nadarama
Dahil sa masidhing awa sa sarili
At kalunos-lunos na pangungulila
Matapos ang pagsusumamo
Sa ating pagmamakaawa na huwag tayong iwan
Matapos mapaos ang ating tinig
Na binasag ng takot
At walang katapusang pangamba
Nais natin silang lahat talikdan
Nais nating lahat sila ay kalimutan
Huwag nang balikan
Huwag nang muling makita...

Subalit...
Hindi natin napagtanto
Na si Kristo ay tahimik sa ating nakikiramay
Tahimik sa ating nakikiramay
Buong pusong sa atin ay nagmamahal ng tapat
Hindi tayo kailan man iniwan
Hindi kailan man pinabayaan
Kung bakit sa lahat...
Matapos ang napakaraming kabiguan
Nais pa rin nati Siyang talikuran
At ipagpalit sa kahit kailan sa atin ay hindi nagmahal
Lumisan man tayo sa daigdig na ito
Si Kristo ay kasama nating maglalakbay
Hanggang sa kabilang buhay...


===
go to a recollection:
http://denmar1978.blogspot.com/2013/04/one-week-on-line-recollection.html


Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: