Monday, April 30, 2012

Pananatilisino ba ako upang sukatin
ang dusang pinagdaraanan mo
wala akong karapatang husgahan
ang mga nararamdaman mo

ang tangi ko lamang na magagawa
ay ang umupo sa iyong tabi
ang tapikin ang iyong balikat
sa bawat malungkot mong sandali

ramdam ko ang iyong mga paghihirap
at naririnig ko ang iyong mga pagluha
hayaan mong saluhan kita kahit sumandali
upang aluin kita sa iyong paghikbi...
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS