Tuesday, April 24, 2012

Pagsulat

Dati...
Ang buong akala ko
Kaya ako sumusulat
Ay sa kadahilanang
Ako ay nasaktan

Akala ko
Ang tintang dumadaloy
Mula sa plumang aking ipinangsusulat
Ay ang luha ng aking kalungkutan
Hindi pala ito dugo
Sapagkat hindi ako sumusulat
Nang dahil sa masidhing pagkagalit
O dahil sa masidhing pagdadalamhati

Subalit...
Sa pagtagal ng panahon
Napagtanto kong ganap
Na kaya pala ako
Ay patuloy na lumilikha ng mga katha
Hindi sa dahilang ako ay nag-iisa
Kundi dahil ako
Ay buong pusong umiibig
Dahil ako ay nagmamahal
Hindi man ako mahalin
Hindi man ako ibigin
Kahit pa ako ay lubhang mangulila
Mananatili akong tapat
Mananatili akong masintahin...

Br. Dennis DC. Marquez, sSSS