Sunday, April 22, 2012

Pangakosa sanlibong sinabi mo
na tila kaiga-igayang bulaklak
na naging musika ng aking pandinig
tanging ang kaisa-isa mong pangako
ang nananatiling laging sariwa
sa aking umiibig
at nasaling na damdamin

sinisiim lagi ng aking puso
ang dalisay na himig
na bumubukal
mula sa kaibuturan ng iyong masintahing pagkatao
na umaawit ng isang pangako
na ako ay laging mahahalin
mula ngayon hanggang kamatayan man
mula ngayon hanggang kaylan man.
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: