Saturday, July 28, 2012

Ang Puno-- Part II

PART II:

lumipas ang mahabang mga dekada
namatay na may-ari ng puno
wala na sa kanyang nag-alaga
hanggang isang araw
ginambala ang katahimikan ng kagubatan
ng maingay na tunog ng 'chainsaw' at palakol

takot na takot ang ibang puno
subalit hindi ang puno na laging nananabik
na muling makita ang bata
na nagsulat ng kanyang pangalan
sa kanyang malaking sanga

sa matagal na panahon ng kanyang pangungulila
wala na siyang dahilan upang lumigaya
hanggang sa maramdaman niya
ang sobrang sakit ng paghiwa ng lagari sa kanyang tagiliran
hanggang sa huling hininga niya
nakita nya ang kanyang sarili
bumagsak patungo sa kanyang malagim na kamatayan
Isa lang ang dinasal niya
'Sana mayakap ko ang batang nagpasaya sa akin.'

Mula sa kabundukan
Pinadausdos siya patungo sa pampang
Pinaanod siya sa ilog na patungo sa syudad
Hanggang mapasakamay siya ng Dakilang Manlilikha

Narinig ng anluwage (carpenter) ang panalangin ng puno
Bibigyan kita ng bagong buhay ng ayon sa iyong kalooban
Kung saan ang pangalan ng batang iyong inaasam
Ay iyong makakayakap hanggang sa walang hanggan

Siya ay ginawang kabaong ng Dakilang Manlilikha
Kung saan sa kanya inihimlay ang bangkay ng batang pinanabikan niya
Ang batang nagbigay sa kanya ng dahilan upang tumawa
At humalakhak ng buong puso at kaluluwa.

['Dolphy Quizon' ang pangalan na isinulat ng bata sa malaking sanga ng puno]
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS