Saturday, July 7, 2012

Pag-asa


Panginoon
Bigyan mo po ako ng dahilan
Sa araw na ito
Upang tumawa at humalakhak
Upang manatiling umaasa
Upang manatiling masayaBr. Dennis DC. Marquez, sSSS