Saturday, May 26, 2012

Panalangin sa PagbabahagiTinatanggap ko sa aking mga palad
Ang iyong katawan o Panginoong Hesu-Kristo
Na nasa anyong tinapay
Isang komunyon ng aking pakikipag-isa
Sa iyong puso at diwa

Ibinabahagi ko ito
Lakip ang aking pag-asa at panalangin
Sa lahat ng aking mga mahal sa buhay
Na malayo ngayon sa aking piling
Na nasa bingit nang anumang kapahamakan
Pangungulila at karamdaman...
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: