Friday, March 2, 2012

Hingahan


Ito ang immersion
Hindi ka lang nakikibahagi
Kundi nakiki-isa ka rin
Sa bawat tibok ng puso
Ng mga taong maaabot
Nang iyong mga palad
Nang iyong simpleng buhay


Maaaring ang mga palad na ito'y
May mga kamay na maiksi
Subalit ito'y laging handang yumakap
Handang pumasan
At magmalasakit sa kapwa
Na dumaranas ng saya
Nang hinagpis
Subalit hindi nawawalan
Nang pagmamahal at pag-asa
BEC Sharing...
Sandaling mag-uumpukan
Nang may kasabikan sa isa't-isa
Maglalaan ng isang hapon
Upang maghingahan ng niloloob (sharing of experience)
Kung saan habang nakikinig
Puso mo'y masasaling
Nang mga kwento ng buhay
Na buong pusong sinasaysay
Malimit ay matatawa
Sa mga kwentong masaya
At minsan maluluha
Sa mga hinanakit nang buhay
Kung saan may sandaling matatahimik
Habang ang lahat ay dumadalangin
Nang mga dasal ng pag-asa
At pasasalamat sa LumikhaAt matapos ang pagbabahagi
Magsasalo sa kaunting kakanin (snack)
Kung saan lalong lumalalim
Ang samahan at pagtingin (relationship)
Habang kumakain
Patuloy ang sambit
Nang mga bidahan (story telling) at huntahan
Nang samu't saring karanasan
Kung paano gumalaw
Si Kristo sa bawat buhay...


Pagkatapos ng pagkikita
Isa-isang magpapaalam
Sa bawat isa ay yayakap
Nang may buong pasasalamat
Kanya-kanyang tutungo
Sa kanya-kanyang landas
Sa totoong buhay na may kanya-kanyang
Pagsubok at tagumpay
Buhay na ordinaryo
Na payak sa paningin
Subalit ito ay puspos
Nang ng biyaya ng panalangin
Mga buhay na may lalim
Na may mga kwento ng pag-ibig
Mga pusong tumitibok
Nang pagmahahal ni Hesu-Kristo...


Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: