Tuesday, February 21, 2012

Pusong MalayaAng buong buhay
Para sa akin ay sining
Isang likas na kagandahan
Mula sa sinapupunan
Na na inanak
Nang Dakilang Lumikha

Ang bawat kulay
Ay ipininta
Nang buong lugod at pagmamahal
Ang bawat galaw
Ay isinasayaw
Sa ritmo
Nang ayon sa tibok ng puso
Ang bawat panulaan
Ang bawat titik at lunday
Ay ang mga kataga
Na mula sa puso
Dumadaloy
Gaya ng dugo ng buhay
Na tanging tinta
Nang pluma
Nang nag-aalab na pagmamahal

Ito ang mga dasal ko
At mga bunga
Nang aking panalangin
Na naging hininga
Nang aking buhay
Na kumakatok
Sa bawat puso at kaluluwa
Gaya ng isang batang
Nangungulila sa paghahanap
Nang isang tahanang
Maaaring silungan
Upang maging kanlungan
At duyan ng pagmamahal...
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: