Thursday, February 16, 2012

PagkatambadKapag ikaw ay natambad
Sa Dakilang kabutihan
Sana ang buong pagkatao mo
Ay makapagbahagi rin
Nang kapwa pagmamahal

Sapagkat niyayakap tayo ng Dyos
Habang inuusal natin ang ating mga panalangin
Sinasamahan Nya tayo
Sa ating pangungulila at pangamba

Kung tayo ay minahal
Bakit hindi rin tayo makapagmahal
Kung tayo ay buong pusong pinatawad
Bakit hindi rin tayo makapagpatawad

Ang Diyos ay ang kabutihan
Siya ang Dakilang pag-ibig
Ang katugunan sa ating pagkauhaw
Na sanhi nang ating pangungulila

Ang bawat ating paghahangad
At pagkamkam sa mga bagay na ating ninanasa
Ay ang patuloy lamang nating pag-iwas at pagtatago
Sa totoong hinahanap nang ating pagkatao

Ang ating nangungulilang puso
Kaylan man ay hindi makakatagpo
Nang tunay na kapayapaan
Kung hindi ito iibig
Kung hindi ito magmamahal

Ibahagi natin ang Dyos na ating nasumpungan
Sa bawat pusong sugatan
Kung saan ang lahat ng kanyang mga biyaya
Ay bukas palad nating iaalay sa kapwa

Doon natin mapagtatanto
Na ang Dyos ay nananahan sa bawat puso
Na tayo ay tinatawag na mapalad
Sapagkat may tumatanggap sa ating kabutihan

Tayo ay sinusuklian
Nang higit na pagpapala
Sapagkat mula sa ating kapwa
Nasusumpungan natin
Ang Dakilang Lumikha...

===
go to a recollection:
http://denmar1978.blogspot.com/2013/04/one-week-on-line-recollection.html


Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: