Friday, June 22, 2012

Pag-aminMaraming pagkakataon
Na inaaamin ko
Na maraming mga bagay
Ako na hindi nauunawaan

Iyon ay dahil
May kahinaan ang aking pagkatao
Madaling pangunahan ng galit
Sapagkat
Malimit
May kakitiran ang aking isip

Limitado lamang kasi ang aking pag-unawa
Sa marami mong mga hinahanap sa akin
Heto ako, nagkukumahog
Upang makatugon
Sa labis-labis na iyong hinahangad
Na talaga nga namang wala sa akin

Pinilit kong magbago para sa iyo
Subalit
Hindi ako ang taong hinahanap mo
Matapos ang matagal na pagpupursigi
At pikit-matang pagtanggap
Sa hamon na iyong nilikha
Dumating ang pagkakataon
Ang ngayon
Upang tanggapin ko ng buo
Ang aking pagkatao
Kasama ng aking kahinaan

Hindi ito upang ikaw ay biguin
Kundi ang tanggapin ko ang aking sarili
Ang aking pagka-ako na matagal mo nang iniiwasan
Na kailangan mo nang harapin ngayon

Ang totoong ako ang nagmamahal sa iyo
Ang ako na walang bahid pagkukunwari
Na nais kong mahalin mo
Kahit pa marami akong kahinaan
Kahit pa na marami akong kabiguan....
Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: