Wednesday, August 8, 2012

Luha ng mga Inosente

(Malakas na ulan kung kailan magde-decide about RH Bill?)Hindi ito malakas na ulan
Na ipinadala sa atin ni God
Kasi ayaw naman ni God
Na mayroong sa ating masaktan


Ang malakas na ulan na ito
Ay ang mga patak ng mga luha
Ng mga hindi na mabilang na mga bata
Na ipinalaglag ng kani-kanilang mga magulang


Pumapatak ito mula sa kalangitan
Dahil naroon silang lahat
Bilang mga anghel na kerubin
Na sa atin ay nakasubaybay.


Dennis Marquez