Thursday, August 16, 2012

Nananaginip ng Gising


Ang isang masaklap na pangyayari sa ating buhay
Ay ang matambad tayo sa katotohanan
Na mabatid nating pinapaniwala lamang pala natin ang ating sarili
Sa isang bagay na hindi pala totoong nangyayari

Nabubuhay tayo sa isang malaking kasinungalingan
Sa isang mundo
Na tayo lamang ang nakatira
Natutulog ng gising
Nakakulong sa pagkakahimbing...
Dennis DC. Marquez