Monday, August 13, 2012

Panalangin para Kasiyahan ng PusoPanginoon
Huwag mong hayaang
Mabihag ako ng anumang kariktan
O maakit sa mga bagay na kukupas at lilipas

Huwag mong hayaang
Masilaw ako ng aking kakayahan
Dahil ang lahat ng aking lakas
Ay sa iyo lang din nagmula

Huwag mong hayaang
Mahirati ako ng aking kahinaan
At sambahin sa aking kapwa
Ang mga bagay na kahanga-hanga

Pagkat ang lahat ng kagandahang
Iniibig ng aking puso
Ay pawang mga kaloobang
Sa iyo lamang nagmula

Huwag ko nawa itong ipagmagaling
Bagkus maging dahilan ng aking pagkaunawa
Huwag ko nawa itong angkinin
Bagkus ibahagi ko sa aking kapwa

Turuan mo ang aking puso
Maging mapagpasalamat sa Iyo
Kahit sa karukhaan
Mananatili ako

Pagkalooban mo po ako
Ng isang pusong bukas palad
Kung saan ang ibabahagi ko
Ay ang ang Hesu-Kristong iniibig ko...

===
go to a recollection:
http://denmar1978.blogspot.com/2013/04/one-week-on-line-recollection.html


Br. Dennis DC. Marquez, sSSS